Yeni
İzmler’ i Anlamak Seti

İzmler’ i Anlamak Seti

124,60 TL KDV Dahil

-30%

178,00 TL

Format: Karton Kapak

Kargo Süres: 3-4 iş günü.

İZMLER’İ ANLAMAK SETİ YEM Yayın’ın mimarlık ve sanat akımlarını çıkış tarihlerinden geçirdikleri tarihsel süreçlere kadar “izm”lerin daha iyi kavranabilmesi amacıyla okuyucularına sunduğu “İzmleri Anlamak Seti” şu kitaplardan oluşuyor: İZMLER… MİMARLIĞI ANLAMAK Bir başvuru kitabı olarak hazırlanan İzmler... Mimarlığı Anlamak, Klasik dönemlerden günümüze dek mimarlık tarihini biçimlendiren akımları ya da “izm”leri tanıtan, mimarlık tarihine ilgi duyanlar ve özgün yapıtları bir arada görmek isteyenler için oldukça yararlı bir rehber. Kitap, mimarlık tarihinin belli başlı “izm”lerinin daha iyi anlaşılması için basit ama öğretici bir anlatım yöntemine sahip. “İzm”lerin aralarındaki farklar genellikle binanın işlevi, yerel iklim ve eldeki malzemeler gibi fiziksel koşullardan kaynaklanır. Zamanla, bu etkiler uzun soluklu gelenekler yaratıp yerel kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelerek belli düzenler içinde yavaş yavaş gelişir. Tıpkı Avrupalıların mimarlıklarını kolonilerine taşıdıkları gibi, uluslararası ticaret vb. çeşitli yollar aracılığıyla yerel gelenekler dünyanın başka yerlerindeki kültürleri ve toplumları etkileyebilir. İzmler… Mimarlığı Anlamak, bu örnekte olduğu gibi mimarlıktaki temel akımları, kavramları ve onların altında yatan fiziksel ve sosyal koşulları anlamamıza olanak sağlıyor. Ele alınan yapının hangi “izm”e bağlı olduğunu belirten ölçütlerin yer aldığı çok tanımlayıcı bir liste vermese de, mimarların pratik sorunları aşmak ve aynı zamanda da düşüncelerini ifade etmek için estetik değerleri nasıl kullandıklarını aktarıyor. Ön Klasikçilik, Erken Klasikçilik, İslam Mimarlığı, Gotik, Hümanizm, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Materyalizm, Emperyalizm, Modernizm, Dışavurumculuk, Konstrüktivizm, Pürizm, İşlevselcilik, Brütalizm, Metabolizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm, Çevreselcilik gibi bütün önemli akımları tanımak için ideal bir başlangıç niteliğindeki kitapta “izm”ler 5 temel başlık altında inceleniyor: 1. Geniş Bir Kültürel Eğilim (Hümanizm, Yeni Klasikçilik gibi) 2. Sanatçı Tanımlı Akım (Pürizm, Yapısalcılık gibi) 3. Geriye Dönük Adlandırmalar (Erken Klasikçilik, Maniyerizm gibi) 4. Bir İdeolojinin Temsili (Pietizm, Erktekelcilik gibi) 5. Bölgesel Veya Ulusal Eğilim (Şintoizm, Amerikancılık gibi) Bu beş temel başlık altında ayrıntılı olarak incelenen akımlar, kendilerine ayrılan iki sayfada; ortaya çıkış tarihleri, geçirdikleri tarihsel süreçler, ilkeleri ve dönemlerine katkıları konusundaki görüşlerin yer aldığı kısa yazılarla tanıtılıyor. Bunun yanı sıra akımların en önemli sanatçıları, dönemlerini en iyi temsil eden özgün yapı örnekleri fotoğraflarıyla birlikte yer alıyor.İZMLER… SANATI ANLAMAKKitap, geniş bir yelpazede sanattaki “izmler”i içeriyor. Rönesans “izm”lerinden, Minimalizm ve İzmler… Sanatı Anlamak, Gelecekçilik gibi çok daha modern “izm”lere sanat tarihini biçimlendiren bütün önemli akımları tanımak için ideal bir başlangıç. Her akıma ayrılan iki sayfada söz konusu akımla ilgili bir giriş bilgisi, akımın başlıca sanatçıları, bir anahtar sözcük listesi, akımı tanıtan bir metin, akımın özelliklerini yansıtan başlıca yapıtların fotoğrafı ve tanıtımı, gezilmesi önerilen müzeler/galeriler ve tanıtılan akımla benzerliği ya da bütünüyle karşıtlığı olan öteki akımların listesi yer alıyor. İzmler… Sanatı Anlamak, sanat yapıtlarını izlemekten, müzeler ve galerilerde dolaşmaktan hoşlananların mutlaka yanlarında bulundurması gereken bir el kitabı. İZMLER: MODERN SANATI ANLAMAK İzmler: Modern Sanatı Anlamak, modern sanata ilgi duyan okurlar için bir başucu kitabı olma niteliği taşıyor. Bu temel modern sanat rehberi, 19. yüzyıl sonundan günümüze sanatı biçimlendiren belli başlı bütün akımları, gruplar, üsluplar, okullar ve sanatçılar hakkında verdiği bilgiler ışığında açıklıyor. Kitapta, İzlenimcilikten başlayarak her modern sanat akımı, kısa bir özet, başlıca sanatçıların ve anahtar sözcüklerin listesi, derinlikli bir analiz, akımı örnekleyen sanat yapıtlarından resimler içeren, izlenmesi kolay bir formatta ele alınıyor. Savaş öncesi Kübizmi ve savaş sonrası Soyut Dışavurumculuğundan 21. yüzyılın Sokak Sanatına kadar modern ve çağdaş sanatın tarihi, birbiri ardına gelişen akımlar üzerinden irdeleniyor. Gerçeküstücülük ve Pop Art gibi ünlü “izm”ler, daha az tanınan Orfizm, Fluxus ve Yeni Dışavurumculuk gibi avangard akımlarla yan yana yer alıyor. Sanatseverler ve öğrenciler için merak uyandırıcı ve bilgi verici bir rehber olan bu kitap aynı zamanda modern ustalar Claude Monet, Pablo Picasso ve Andy Warhol’dan Damien Hirst, Jeff Koons ve Banksy gibi güncel sanat yıldızlarına kadar son 150 yılın en önemli görsel sanatçılarının tümünü belli bir bağlam içine oturtuyor. “İzm’ler Modanın Gelgitlerine Karşı Koyamazlar” Kitabın yazarı Sam Phillips’in, kitapta yer verdiği sanatçılara ve akımlara ilişkin görüşleri şu şekilde özetlenebilir: “20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında sanatçılar, kendi yapıtlarını tanımlarken onların benzersizliğini ve çok yönlü anlamlarını vurgulama gayretiyle, izm’leri kullanmamayı tercih ettiler. İzm’ler modanın gelgitlerine karşı koyamazlar. Örneğin Vortisizm yaklaşık bir yıl içinde tarih oldu, ancak 21. yüzyılda yapılan yayınlar ve sergiler onun kışkırtıcı fikirlerine duyulan ilgiyi canlandırdı. Sentezcilik ve Orfizm sırasıyla Simgecilik ve Kübizmin varyasyonlarıydı, ama sanat tarihi açısından ilginç olsalar da hiçbir zaman aynı yaygın tanınırlığa ulaşamadılar. Bir izm popülerleştikçe, onunla çelişenin popülerliği azalacağından, izm’ler eski izm’lere tepki olarak doğdular. Sanatçılar açısından Zeitgeist’ı yakalamadıkları için buraya alınmayan, kolektifler veya eleştirmenler tarafından isimlendirilmiş birçok izm vardır. Yakın bir örnek, Fransız yazar ve küratör Nicholas Bourriaud’nun 21. yüzyılın başındaki sanat için kullandığı “Altermodernizm” terimidir. Kitapta yer alan sanatçılar mutlaka belirli bir izm’in temsilcisidir. Dolayısıyla bazı önemli uygulamacılar nispeten bir akımın dışındaysalar (örneğin ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo Gerçeküstücülükten etkilenmiş olmasına karşın akımı temsil etmediği için) buraya alınmadılar…” YEM Yayın’ın “İzmleri Anlamak” dizisinde daha önce, sanat tarihini biçimlendiren bütün önemli akımları tanımak için ideal başucu kitabı olan İzmler: Sanatı Anlamak (4. baskı) ve mimarlık tarihine yön veren bütün önemli akımları anlamak için pratik bir rehber niteliği taşıyan İzmler: Mimarlığı Anlamak (3. baskı) adlı kitapları yayımlanmıştı.

Bu Ürüne Bakanların İncelediği Diğer Ürünler

Top