Yeni
Yapı ve Bina Bilgisi 2 Seti (5 KİTAP)

Yapı ve Bina Bilgisi 2 Seti (5 KİTAP)

291,55 TL KDV Dahil

-15%

343,00 TL

Kategori: Mimarlık Kitapları

Kargo Süres: 3-4 iş günü

75 ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo!

Yapı ve Bina Bilgisi - 2 Seti şu 5 kitaptan oluşmaktadır:

 

Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar Ansiklopedisi

Mimarlık Teknolojisine Giriş

Biçimin İşlevi

Mimarlık Biçim, Mekân Ve Düzen

Temel Tasar/Görsel Sanatlar Ve Mimarlık İçin

 

ÇAĞDAŞ KONUT MİMARİSİNDEN DETAYLAR ANSİKLOPEDİSİ

 

 

Özel olarak seçilmiş güncel konut projesi örneklerinin yer aldığı Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar Ansiklopedisi mimari yapı detaylarının sunumuna yepyeni bir yaklaşım getiriyor. Bu kapsamlı referans kitabında son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde tasarlanmış 100 konut projesine ait 700’ü aşkın ölçekli çizim yer alıyor. Bu çizimlerde çağdaş konut mimarisinde kullanılan her türlü yapı detayından çok sayıda örnek bulmak mümkün. 
Yazarın, Türkçe edisyonu ilk kez 2008 yılında YEM Yayın tarafından yayımlanan Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar adlı kitabının devamı ve tamamlayıcısı olarak tasarlanan kitap iki ana bölümden oluşuyor. Baştaki Ev Dizini’nde her bir projeye ait renkli fotoğraflar ve kısa açıklamalarla çağdaş konut mimarisinin yaratıcılık ve teknik çeşitliliğine dair genel bir görünüm sunuluyor. Projeler malzeme türüne göre gruplandırılarak, farklı mimarlar tarafından farklı bağlamlar ve konseptler içinde tasarlanan beton, cam, yığma, çelik ve ahşap evlerin bir arada değerlendirilmesi sağlanıyor. Dizin bölümü ise aynı zamanda yapı detayları için bir referans noktası olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.
 

 

MİMARLIK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ

 

 

Tasarım ve teknoloji arasındaki ilişkinin anlaşılması, mimarlığın anlaşılmasında büyük bir öneme sahiptir. Mimarlık Teknolojisine Giriş, mimarlık teknolojisinin temel konularını (yapı fiziği, taşıyıcı elemanlar, yapısal biçimler, ısıtma, aydınlatma, çevresel kontrol ve bilgisayarda modelleme) ele alıyor. Deneyimli iki akademisyen tarafından yazılmış ve mi-marlığa giriş için de temel oluşturacak bu kitap, öğrencilere tasarım fikirlerine uygun yapısal ve çevresel çözümler geliş-tirmeleri konusunda yardımcı olacaktır.
Mimarlık Teknolojisine Giriş, yaygın olarak kullanılan mimari biçimleri ve yapım tekniklerini yüzlerce fotoğraf, şekil ve ekran görüntüsü ile açıklıyor, mimarlık ve yapı mühendisliği tarihinin dönüm noktalarını ve malzeme bilimindeki gelişmeleri tarihi ve çağdaş örneklerle sunuyor. Bilgisayar destekli tasarımın (CAD) yanı sıra binaların davranışının öngörülmesinde ve incelenmesinde kullanılan yapı bilgi modelleme (YBM) sisteminin kullanımını da yakından inceliyor.
Pete Silver ve Will McLean Westminster Üniversitesi’nde Mimarlık ve Yapılı Çevre Okulu’nda ders vermektedir. Fabrication – The Designer’s Guide (2006) adlı kitaba katkı veren yazarlardır.
 

BİÇİMİN İŞLEVİ

 

 

Biçimin İşlevi, tekrarlama ve farklılaşmaya dayanan yeni bir biçim kuramı önerir. Bu kuram, mimarlığı, çevreyle ilişkimize hükmeden özcü yaklaşımlardan sıyırmayı ve yapıları, giderek karmaşıklaşan çevremizi tanımlayan neden ve unsurların çeşitliliği içinde değerlendirmenin, “maddesellik” fikrini hem fiziksel hem de fiziksel olmayanı kapsayacak şekilde genişletmekle mümkün olacağını savunur. Bu aynı zamanda, yapılı biçimlerdeki işlevin yukarıdan aşağı doğru inen bir neden-sonuç ilişkisi içinde değil, çeşitli girdiler arasında çalışan bir çapraz işlem olarak kavramsallaştırılmasına olanak tanıyarak, onu matematik, biyoloji ya da bilgisayar bilimlerinde anlaşıldığı şekliyle kurgular. Kurgulamayı, biçimler ile onların tamamlayıcı parçaları ve bağlamı arasındaki karşılıklı etkileşime yardımcı olan bir çapraz işlev olarak tanımlayan Biçimin İşlevi, bu parçaların ya da maddi sistemlerin duyusal istekler ile üretim ve teknikle ilgili konular da dahil olmak üzere bir dökümünü ortaya koyar, bunların yenilikçi biçimler meydana getirmek için nasıl kurgulanacağını çözümler. Bu maddi sistemleri farklı şekillerde tekrarlayıp birleştirerek ve çeşitli konuları işin içine katarak, farklı algı ve etkiler veren benzersiz hibrit kurgular meydana getirmek için bir çapraz işlemin nasıl kullanılabileceğini gösterir. 
 
 

MİMARLIK BİÇİM, MEKAN VE DÜZEN

 

Mimari tasarımın temel eleman ve ilkeleri, biçim, mekân ve bunların birbirleriyle ilişkilendirilmeleri "Ana Elemanlar; Biçim; Biçim ve Mekân; Organizasyon; Dolaşım; Oran ve Ölçek; İlkeler" başlıkları altında irdeleniyor. Kitapta, dünyanın her köşesinden ve tarihin her devrinden farklı anlayışlardaki 140 tasarımcı ve mimarın tasarladığı 416 mimari eser; plan, kesit, perspektif vb. ile sunuluyor. Ayrıca kitabın sonunda yer alan 167 terimlik sözlük de başlı başına bir kaynak niteliği taşıyor.

1000'e yakın çizim 
 
 
 

Temel Tasar/Görsel Sanatlar Ve Mimarlık İçin

 

 

**Genel Bilgiler

** Temel Tasar ile İlgili Kavramlar, Terimler Sözcükler

** Tasar'ın Oluşumu ve Çoğulcu Yapısı

** Görsel Algılamada Bütünleşmeyi Sağlayan Gereklilikler

** Şekil ve Zemin Anlatımları

** Şekil - Zemin İlişkileri

** Tasar Öğeleri

** Tasar İlkeleri

** Öğrenci Çalışmaları

** Strüktür

** Kitle Plastiği

** Mekan

** Mesleki Tutum ve Görüşler

** Mimari Eleştiri ve Yorum

** Geleceğin Yapılar

ı **Modern Mimarlığı Hazırlayan İle İlk Uygulayan Mimarlardan Bazıları

** Bazı Mimarların Endüstri Tasarımları

Ayrıca diğer tüm Mimarlık Kitapları incelemek için tıklayınız.

Bu Ürüne Bakanların İncelediği Diğer Ürünler

Top