Yeni
Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar

55,25 TL KDV Dahil

-15%

65,00 TL

Kategori: Peyzaj Mimarlığı Kitapları , Peyzaj Tasarımı

Kargo Süres: 3-4 iş günü

75 ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo!

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden DetaylarBir peyzajı benzersiz, peyzaj mimarını ayırt edici kılan tasarımdaki detaylardır. Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar, 2001’den günümüze peyzaj tasarım projelerinde karşımıza çıkan detay çözümlerindeki genel eğilimler üzerine bir çalışmayla birlikte, çağdaş peyzaj mimarlığının gelişiminde detayların sahip olduğu teknik ve estetik önemin bir analizini içeriyor. Dünyanın önde gelen peyzaj mimarlarının yer aldığı kitap, son yıllarda gerçekleştirilmiş 40 etkili peyzaj tasarımını, “Parklar, Kültürel, Kentsel ve Kıyı” olmak üzere dört başlık altında inceliyor. Her proje renkli fotoğraflar, vaziyet planları, planlar, kesitler ve görünüşlerin yanı sıra çok sayıda sistem kesiti ve konstrüksiyon detayıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca her projenin betimleyici bir metni, ölçekli çizimlerine eşlik eden açıklayıcı notları ve fotoğraf altyazıları bulunuyor. Projeler, açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş dört sayfa üzerinde yer alıyor. Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcıların yanı sıra peyzaj tasarımına ilgi duyanlar için mükemmel bir başvuru kaynağı. Ayrıca mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin çağdaş peyzaj tasarımının başarılı örneklerini çözümleyip kendi tasarım çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olacak çok kapsamlı bir referans kitabı. Çağdaş Peyzaj Mimarisinden DetaylarVirginia McLeodÇeviri: Burcu Karabaş TemizEditör: Bahar DemirhanYEM YayınEylül 2012190 sayfa, karton kapak25x29 cm Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın! ÖNSÖZ Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar’a eşlik eden bu kitap, çağdaş peyzaj mimarlığının detaylarını göstermeyi amaçlıyor. Projelerin neye göre seçildiği kitabın adından da anlaşılıyor zaten. Her ne kadar çoğu, geleneksel peyzaj kategorileri olan park ve bahçe türüne girse de, kitapta tanıtılan projelerin tamamı, onları salt bitki ağırlıklı olmaktan çıkaran mimari bileşenler içeriyor. Peyzajın, en yoğun kentsel bağlamda bile, yapılı çevreyle olan günlük etkileşimimizi pekiştirdiği yadsınamaz. Yine de, kentsel çevrelerde anlamlı peyzajlar yaratma stratejilerinin en iyi ihtimalle sonradan akla gelmesi, en kötü ihtimalle ise, binaların çevresinde ve arasında kalan alanları boş, işlevsiz ve hatta tehlikeli yerler halinde bırakması, sıkça karşılaşılan bir durum. Peyzaj mimarları ve plancıların, hatta bina ve peyzaj projesi sipariş eden işverenlerin, kontrolsüz kentsel büyümenin yol açtığı sorunları ve bunun bir kentsel nitelik olarak peyzajda yol açabileceği tahribatı göz ardı ettiği çok açık. Buradaki projeler ise peyzaj tasarımının nasıl olabileceğine ve olması gerektiğine ilişkin örnekler sunuyor. Tasarımların hemen hepsi kentsel çevrelerde yer alıyor; örneğin Edouard François’nın Paris’in en yoğun kentsel bağlamlarından birinde konumlanan ve binanın kendisini bir düşey peyzaj uygulama alanı olarak tanımlayan Çiçek Kulesi ya da PWP Landscape Architecture’ın Dallas’ın kent merkezinde, çevredeki gökdelenlere yanıt verecek şekilde tasarladığı Nasher Heykel Merkezi Bahçesi gibi. Daha geleneksel diyebileceğimiz açık alanlar içinde yer alan diğer projelerde ise, etkisi ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek çevreler yaratacak mimari unsurlar kullanılıyor. Bu kitap, tüm bu farklı projelerin merdivenler, zemin kaplamaları, su öğeleri gibi mimari bileşenlerini meydana getiren detaylara ve elbette bu unsurların tüm bitkilendirme tipleriyle nasıl etkileşime girdiğine odaklanıyor. Konstrüksiyon detayları, peyzaj mimarlığının, en az dış görünüş ve plan kadar vazgeçilmez bir parçası. İster görünmez olması için gizli, isterse de sıradışı karmaşıklığını sergilemesi için görünür kılınmış olsun, bir peyzajın kalitesini ve karakterini detaylar belirler. İyi detaylandırma, malzemelerin ve farklı peyzaj elemanlarının birleşimine ve bir malzemenin yön değiştirdiği noktaya gösterilecek özenin en yüksek düzeyde olmasını gerektirir. Bir peyzajı oluşturan sayısız parça, detaylar yoluyla bir araya gelerek bir bütün oluşturur – birleşimler, bağlantılar, ekler, açıklıklar ve yüzeyler teknoloji ve yeniliğin bir araya gelmesiyle anlamlı bir peyzaja dönüşür. Kitaplarda, dergilerde ve internette peyzajın fotoğraflarla anlatılmasına alışkınız; etkileyici görseller ikiboyutlu peyzaj anlatımının odağında olmayı sürdürüyor. Peyzaj projesinin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılması için görsellerin yanında vaziyet planının da verilmesi gitgide yaygınlaşıyor. Vaziyet planları, mekânların dizilimini, arazi ölçeğini ve mekânın kapladığı alanı kavrarken bize elbette fazlasıyla yardımcı olur. Ancak bir döşeme, çardak, havuz, bitki tarhı vs kesitini meydana getiren elemanları, plana ya da fotoğrafa (yanında kesit verilmiş dahi olsa) bakarak anlayamayız. Bunun için bir konstrüksiyon detayı gerekir. Bu kitap, okuyucunun peyzajın gerçek işleyişini kapsamlı bir şekilde kavraması için fotoğraf, vaziyet planı, plan, kesit, görünüş ve detayları bir araya getiriyor. Peyzaj mimarları, detay çizimlerini özellikle peyzajın iç işleyişini ortaya çıkarmak için hazırlar – elbette bu detaylar, öncelikle elemanları bir araya getirmek için uygulayıcılar tarafından kullanılır. Ancak okuyucular, mimarlık yayınlarında detayları, yani bir peyzajın bileşenlerinin nasıl bir araya getirildiğini gösteren “gerçek” anlatımları inceleme şansına nadiren sahip olur. Elinizdeki kitap bu eksikliği gidermeyi amaçlıyor ve çağdaş peyzaj mimarlığının en etkileyici 40 örneğinin iç işleyişine ilişkin bir rehber sunuyor. Okuyucunun daha önce görünmez olanı görmesini sağlıyor. Detaylar, söz konusu projenin sadece “röntgen”ini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda peyzaj projesini hayata geçiren mimar ve sanatçıların tasarım süreçlerini kavrama imkânı da veriyor. Bir peyzajın bileşenlerinin nasıl bir araya geldiğini gösteren, bazen sayısı yüzleri bulabilen çizimlerin neredeyse %95’ini detaylar oluşturur. Detaylar, peyzaj mimarlarının uygulayıcılara, mühendislere ve yapım sürecindeki diğer aktörlere amaçlarını aktarmak için kullandıkları araçlardır. Ayrıca, inşa edilen mekânın her birleşimi ve bağlantısını grafiklerle anlatmak zorunda olan peyzaj mimarı için en zorlu zihinsel ve teknik çalışmadır. Detaylar neredeyse yalnızca ikiboyutlu anlatım teknikleriyle (plan ve kesitler) hazırlanır. Bu nedenle mimarın bağlantı noktaları, birleşimler ve bileşenlerin karmaşıklığını üçboyutlu olarak (arazide inşa edileceği haliyle) zihninde canlandırabilmesi ve bunları kâğıt ya da ekran üzerinde ikiboyutlu olarak anlatabilmesi, yani on hatta yüzyıllardır mimari tasarımda kullanılagelen klasik çizimli anlatıma çevirebilmesi gerekir. Kitapta peyzaj tasarımlarına ait detaylar, yer kısıtlaması nedeniyle sınırlı sayıda tutulsa da, projelerin bitmiş halini parçalarına ayırıp çözümlemek için yeterlidir. Sonuç olarak, detaylar sadece etkilemekle kalmıyor, yapının inşa edilmesiyle hayata geçen tasarım konseptini ve bu süreçte çözümlenen teknik sorunları anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca peyzaj mimarının özel olarak ilgilendiği konuları ve uzmanlık alanlarını yansıtıyor. Kitapta projesi bulunan her peyzaj mimarından, projesini en iyi ifade ettiğine inandığı detayları seçip göndermesi istendi. Böylece, bazı projelerde örneğin zemin kaplamasının ağaçla nasıl birleştiğine odaklanılırken, diğerlerinde bir korkuluk veya su öğesine ait heykelsi nitelikler ön plana çıkmış oldu. Detaylar birçok durumda kültürel farklılık ve ortaklıkları yansıtır. Bu kitap dört kıtaya uzanıyor: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya. Peyzaj tasarımlarının çoğu estetik açıdan bazı ortak özellikler taşıyor. Bu durum, dünya üzerindeki üniversitelerde verilen peyzaj mimarlığı eğitimleri arasındaki benzerliklerin yanı sıra, coğrafi sınırları aşan güncel kültürel etkilerin bir sonucu olabilir. Detaylarda birçok farklılık da ortaya çıkıyor. Bir ülke ya da bölgede iklim veya ekonomik durum nedeniyle beton uygunsuz ya da aşırı pahalı bir malzeme olabiliyor. Onun yerine, çevrede bol miktarda bulunan ve düşük maliyetli ahşap veya taş türleri kullanılabiliyor. Kültür de yerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğundan peyzaj ve mimarlığı bir araya getirmektedir. Örneğin Mosbach Paysagistes’in Fransa’daki Bordeaux Botanik Bahçesi için tasarladığı zarif peyzaj, Garonne Nehri civarındaki hem doğal hem de insan yapımı peyzajların binlerce yıllık tarihini resmetmeye çalışıyor. Buna karşın Room 4.1.3. tarafından tasarlanan canlı ve coşkulu peyzaj, Avustralya yerlilerinin tarihindeki netameli bir konuyu işleyerek Avustralya’nın karmaşık ve çoğu zaman da hüzünlü geçmişini cesurca ele alıyor. Turenscape’in Çin Kültür Devrimi’ni işleyen mekânı da benzer bir yol izleyerek, ülkenin yakın geçmişindeki en zorlu süreçlerden birini herkese açık bir peyzajla cesurca dillendiriyor. Peyzaj tasarımında sürekli gündemde olan konulardan biri, tersaneler veya elektrik santralleri gibi, 19. yüzyılda yapılmış olup, 20. yüzyılın sonunda teknolojinin değişmesi ya da gelişmesi nedeniyle ömrünü tamamlayan endüstriyel alanların yenilenmesidir. Genelde kent içinde konumlanan bu uçsuz bucaksız arazilerin anlamlı kamusal alanlara dönüşmesi, çoğunlukla söz konusu kentlerin ekonomik ve sosyal durumu üzerinde büyük etki yapar. Kitaptaki bazı projeler bu küresel fenomeni yansıtmaktadır; örneğin W Architecture and Landscape Architecture’ın ABD, Maryland, Baltimore’da tasarladığı Tide Point Kent Sahili (bir sabun fabrikasının popüler bir liman kıyısı rekreasyon tesisine dönüşümü) gibi. Benzer şekilde Camlin Lonsdale Landscape Architects, Belfast’taki Donegal Limanı’nı hem kentin canlanma ve küreselleşme arzusunu, hem de bir ticaret kenti olarak sahip olduğu tarihi yansıtacak şekilde başarıyla yenilemiştir. İngiltere, Cornwall’daki Eden Projesi, olabilecek en zorlu yapı alanını (terk edilmiş bir kil ocağı) yenileyip son yılların en ünlü peyzajlarından birine dönüştürmüştür. Buradaki projeler gibi, içinde bulunduğu alanla ilişki kuran anlamlı peyzajların tasarlanması, ekolojik, teknolojik ve kültürel güçlerin mekâna ve insana duyarlı bir anlayışla birleştirilmesini, bilgili ve duyarlı tasarımcıların birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu projeler, mimarlık ve peyzaj arasındaki ilişkiye farklı yorum ve olanaklar getiriyor. Ortak noktaları ise, tasarım sürecinin her aşamasında, yapım sürecindeki her görüşmede bu ilişkinin göz önünde bulundurulmuş olması ve kültür ve mekânın anlayış ve zekâyla birleştirilmesidir. Bu seçki, mimarlık ile peyzaj arasındaki simbiyosisin yaratıcı tasarımın merkezini oluşturduğu gerçeğine dayanmaktadır. Virginia McLeod İÇİNDEKİLER Giriş Parklar 01 Anton James Design Mount Penang Bahçeleri, Avustralya 02 AP Atelier, Josef Pleskot Geyik Hendeği Geçidi, Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti 03 Barkow Leibinger Architects Biyosfer ve Çiçek Pavyonu, Almanya 04 Batlle i Roig Arquitectes La Vall de’n Joan, İspanya 05 Burckhardt + Partner Architects MFO Parkı, İsviçre 06 Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur Orman Parkı, Almanya 07 Donaldson + Warn, Architects Bali Anıtı, King’s Park, Avustralya 08 Gustafson Guthrie Nichol Lurie Bahçesi, ABD 09 Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, EMBT Diagonal Mar Park, İspanya Noel Harding Studio, Neil Hadley, Peyzaj Mimarı Yükseltilmiş Sulak Araziler, Kanada 11 Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten Oerliker Park, İsviçre 12 SWECO FFNS Architects Dania Park, İsveç 13 Wenk Associates Northside Park, ABD 14 West 8 Urban Design and Landscape Architecture AEGON Meydanı, Hollanda Kültürel 15 Atelier Kempe Thill Çit Pavyonu, Almanya 16 Gigon / Guyer Architekten Kalkriese Müzesi ve Parkı, Almanya 17 Hargreaves Associates Shaw Sanat Merkezi, ABD 18 Gustafson Porter Westergasfabriek Kültür Parkı, Hollanda 19 Grimshaw Architects Eden Projesi, İngiltere, Birleşik Krallık 20 Mosbach Paysagistes Bordeaux Botanik Bahçesi, Fransa 21 Nikken Sekkei Osaka Şehir Üniversitesi Medya Merkezi Meydanı, Japonya 22 Office of Dan Kiley Cudahy Bahçeleri, Milwaukee Sanat Müzesi, ABD 23 PWP Landscape Architecture Nasher Heykel Merkezi Bahçesi, ABD 24 Room 4.1.3. Avustralya Düşleri Bahçesi, Avustralya Ulusal Müzesi, Avustralya 25 PWP Landscape Architecture Copia: Amerikan Şarap, Yemek ve Sanat Merkezi, ABD Kentsel 26 Edouard François Çiçek Kulesi, Fransa 27 Maya Lin Studio Ekliptik, ABD 28 OKRA Landschapsarchitecten Otobüs Durağı ve İstasyon Meydanı, Hollanda 29 Edouard François La Closeraie, Fransa 30 KBAS: Keith Kaseman and Julie Beckman Pentagon Anıtı, ABD 31 Tract Consultants ve Cox Rayner Architects Cairns Gezi Yolu, Avustralya Kıyı 32 Abel Bainnson Butz, LLP Hudson Nehri Parkı, ABD 33 Camlin Lonsdale Landscape Architects Donegal Limanı, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık 34 Foreign Office Architects (FOA) Güneydoğu Sahil Parkı, İspanya 35 Groupe Signes, Patel Taylor Thames Bariyer Parkı, İngiltere, Birleşik Krallık 36 Hargreaves Associates Homebush Körfezi, Avustralya 37 Latz + Partner / Latz-Riehl-Bauermann Partner Bremerhaven Eski ve Yeni Limanı, Almanya 38 Margarita Danou ve Sevina Floridou Voroklini Sahil Yürüyüş Yolu, Güney Kıbrıs 39 Turenscape Zhongshan Tersane Parkı, Çin 40 W Architecture and Landscape Architecture Tide Point Kent Sahili, Baltimore, ABD Detaylar Dizini Peyzaj Mimarları Dizini Dizin ve Ek Bilgiler

Ayrıca en güncel Mimarlık Kitapları , İç Mimarlık Kitapları , Peyzaj Mimarlığı Kitapları ve Tasarım Kitapları %50'ye varan indirimlerle yayında. Mutlaka incelemenizi öneririz.

Bu Ürüne Bakanların İncelediği Diğer Ürünler

Top