Yeni
RFID - Gömülü Sistemler ile Mimarisi ve Programlama

RFID - Gömülü Sistemler ile Mimarisi ve Programlama

46,40 TL KDV Dahil

-20%

58,00 TL

Karton Kapak

RFID Sistemleri ve Mimarisi; sistemin çeşitli fonksiyonel kısımlarının yapısı ile davranışlarıyla, bu davranışların etkileşiminin kullanıcının işlemsel gereksinimlerini nasıl karşıladığıyla ilgilidir. RFID sistem ve teknolojisinin kurulumu, donanım bileşenlerinin RFID sistemini oluşturmak üzere birbirine bağlanma yönetimini ele alır. RFID sistem tasarımı, bazı özellikleri sağlayan donanım bileşenlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu kitap; temel RFID Sistem ve Teknolojisi’nin kurulumu, tasarımı ve mimarisinin yanında temel düzeyde de olsa mikrodenetleyicilerin tasarımı, mimarisi ve programlamasıyla da uğraşmakta olan bir kaynak niteliğindedir. Dijital bilgisayar ve RFID sistemlerinin donanım işlemlerini anlamak için gerekli temel bilgileri sunan bu kitap, RFID sistemleri ile ilgili kurulum, tasarım ve mimariyi ele alan bir işlev yürütmektedir. Kitabın düzen biçimi; birinci bölümden itibaren okuyucunun kavrayabileceği şekilde, basit bir anlatımla konulara temel bir yaklaşım sergileyip, ilerleyen bölümlere doğru daha da detayına inmektedir. Dolayısıyla 1. bölüm, RFID’nin temel kavramlarını açıklayıp, uygulama alanlarına vurgu yaparken, 2. bölüm ise bir yazılımcı için en gerekli temel elektronik bilgisinin nasıl olması gerektiğini ve bununla birlikte, dijital elektroniğin temelleri yüzeysel olarak ele alınmıştır. 3. bölümle birlikte yine kavramsal olarak Gömülü Sistemler ele alınıp, uygulama alanları izah edildikten sonra konu RFID sistemleri ve teknolojilerine bağlanılmıştır. 4. bölümde ise bir gömülü sistem programlarken, kullanacağımız platformu irdeleyip gerekli açıklamalar sunulmuştur. Bu bölümden itibaren artık adım adım mikrodenetleyicilere giriş yapılarak, bir RFID sistemi içinde kullanılacak mikrodenetleyici ailesi açıklanmıştır. 6. bölümden 9. bölüme kadar, tam anlamıyla kitabın asıl konusu temsil eden RFID sistemlerinin nasıl tasarlandığına ve mimarisinin nasıl oluşturulduğuna değinilerek uygulamalar eşliğinde gösterilmiştir. 10. bölüm, yani RFID tabanlı görsel bir uygulama yazılımın geliştirilmesi aşamasında, bir RFID cihazına ait API ve DLL gibi fonksiyonların nasıl yazılacağını veya RFID cihazına ait üretici firmanın sunmuş olduğu SDK (Yazılım Geliştirme Kitleri)’nın nasıl projeye import edileceği üzerinde durulmuş, adım adım programatik olarak görsel uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: • RFID ve RFID Teknolojisi • Yazılımcılar için Temel Elektronik Teknolojisi • Gömülü Sistemler ve RFID • Atmel Studio 6 ile Kod Geliştirme • Mikrodenetleyici Mimarisi ve Gömülü C Programlama Dili • RFID Sistem ve Teknolojisi Tasarımı • RFID Sistemleri için Anten Tasarımı • Mifare® Kart Mimarisi Ve Algoritmalar • Mifare® Etiket Komutları & MFRC500 Okuyucu Modülü Programlama • RFID Tabanlı Görsel Proje Geliştirme ve Uygulama Projesi Ayrıca kitap ile birlikte verilen DVD içerisinde şunlar yer almaktadır: RFID Bileşenleri Datasheets RFID Okuyucusunda kullanılan bileşenlerin üretici firmanın, geliştiricilere sunmuş olduğu ücretsiz datasheets’ler. • AT89C51 Datasheet • MFRC500 Datasheet • X5045P Datasheet • RS-232 Datasheet Programlar • OrnekUygulama 5.2 • OrnekUygulama 5.3 • Merkezi Isıtma Sistemi • LCD Programlama • Donanım Gecikmesi • MFRC500 RFID Okuyucu Kaynak Kodları • RFID-API-DLL • Uygulama Yazılımı (RFID Kampüs Öğrenci Takip Sistemi) • Uygulama Yazılımı (RFID Sinema Bilet Sistemi) • Bolum-RFID Şifreli Erişim Kapı Kontrol Sistemi • 8051 Mikrodenetleyiciye Ait Kaynak Kodlar Eğitim Videoları Eğitim videoları; genel prensipte kitaba yardımcı kaynak oluşturabilecek, sözel veya sayısal kavramları görsel bir biçimde sunmaktadır. Eğitim videolarında işlenen konuların içeriği, kitapta verilen örneklere paralel ek örneklendirmeler ve şekillerle anlatılmıştır. Böylece okurun kafasında oluşabilecek sorulara daha net cevap getirilmiştir. • RFID Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş PART – I • RFID Sistemleri ve Teknolojileri PART – II • Analog ve Dijital Kavramlar • Dijital Sayı ve Kodlama Sistemleri • Mantık Devre Sistemleri ve Dijital Tasarım • Atmel Studio 6’ya Giriş PART – I • Atmel Studio 6 ile proje Geliştirme PART – II • Mikrodenetleyicilere Giriş PART – I • 8051 Mimarisi ve AT89C51 Mikrodenetleyicisi • RFID Kampüs Öğrenci Takip Sistemi Projesi • RFID Uygulama Yazılımı – Sinema Bileti Kart Projesi PPT Ders Slaytları PPT ders slaytlar ile kitapta yer alan konuların şematize edilmiş ve ayrıntıya girmeden temelleri vurgulanmıştır. Geliştirici Platform Yazılımları Tamamen üretici firma tarafından geliştiricilere sunulan ücretsiz yazılımlardır. • ATMEL Studio 6 • MCU 8051 IDE • KEIL C Vision Atmel Studio 6 Destekli Geliştirme Araçları Datasheets Atmel firması tarafından üretilen ve geliştiriciler için sunulan geliştirme kitleri/araçları üzerinde, donanım geliştiricileri proje uygulamalarını rahatlıkla test edebilirler. Aşağıda verilen geliştirme araçlarına destek veren Atmel Studio 6 ile hayal ettiğinizin fazlasını tasarlayıp test edebilirsiniz. • AVRISP mkll • AVR ONE! • JTAGICE3 • JTAGICE mkll • AVR Simulator • STK600 Atmel Ailesi Datasheets Aşağıdaki mikrodenetleyiciler, günümüz tasarım ve programcıları arasında en çok kullanılmakta olan Atmel ailesinin bir ürününü göstermektedir. Kendi alanlarında alt gruplara ayrılan bu mikrodenetleyicilerle istediğiniz şekilde proje geliştirebilirsiniz. Kitapla birlikte verilen üretici firmaya ait datasheetler ise, ilgili mikrodenetleyicilerin PIN konfigürasyonunu ve karakteristik özelliklerini göstermektedir. • ATmega16 • ATmega32 • ATmega128 Elektronik Devreler Kitap içerisinde çizilen örnek elektronik devrelere ait şemalara DVD içerisinde bulabilirsiniz.

Bu Ürüne Bakanların İncelediği Diğer Ürünler

Top